• Editor L

全新推出雲石風歐陸風外觀・PHOTO BOOTH

2020年有新開始喇! 🎉

我哋全新推出雲石風及歐陸風PHOTO BOOTH外觀~仲配搭左雲石風嘅道具!! 現已接受預訂, 喜歡雲石風加點復古嘅您,怎能錯過, 大家可以即時睇下全新外觀啦!

結婚晚宴📸 PhotoBooth係一樣唔錯嘅附加項目,又可以消磨下大家嘅時間,又有相片即時可以拎番,相片數量又無限,仲要部機咁靚仔,又有好多好靚嘅道具,係時候諗諗佢啦!😍


有興趣嘅朋友, 歡迎預約上來公司睇吓我哋嘅作品!! 或者可以直接查詢FB/IG: instantphotohk


想留意更多我地更多嘅作品,可以到我哋嘅facebook專頁瀏覽 & LIKE我哋專頁喔:

www.facebook.com/instantphotohk


重可以follow我地Instagramwww.instagram.com/instantphotohk


#photobooth #photoselfie #weddingphotobooth #photoboothprops #funnyprops #weddinggift #photoboothservices #photoboothhk #photoboothstyle #instantphotohk #instantphoto #photobooth選擇 #photobooth款式 #即影即有 #自拍亭 #拍攝道具 #photobooth道具 #commercialphotobooth #eventphotobooth #GreenScreen

103 views0 comments